Kentsel Islak Hacim Tasarımı

1. lik Ödülü

Kamusal ıslak hacimlerin en büyük sorunlarından biri bulunduğu çevreye uyum sağlayamamasıdır. Ayrıca konumlandığı bölgenin mekansal kalitesinde yaşattığı olumsuzlukları da unutmamak gerekir. İlk akla gelen problemlerinin yanı sıra tek yönlü bir sirkülasyona cevap vermesi bulunduğu alana adaptasyonunu zorlaştırmaktadır. Kamusal tuvalet kavramının yeniden masaya yatırıldığı projede sağlıklı, güvenli aynı zamanda da fark edilebilir bir tasarım yaratmak amaçlanmış. Tasarımımız esnek sirkülasyon aksları oluşturarak konumlandığı bölgeye maksimum uyum sağlanması planlanmıştır. Temel bir prizmadan yola çıkılarak prizmanın yüzeylerine eklemlenen düşey ögeler ıslak hacmimize alternatif sirkülasyonlar sağlamıştır. Tasarım ; Bay Wc – Bayan Wc – Engelli Wc ve Erkek Abdesthanesi birimlerini içermektedir. Prizmanın her bir yüzünden bu mekanlara giriş tanımlanmıştır.

İç ve Dış Mekan ilişkisi kapı ögesi ile değil mekansal örgütlenmeyle sağlanmıştır. Kadın-erkek tuvaletleri ve erkek abdesthanenin girişlerinin farklı cephelerde yer almasına özen gösterilmiştir. Brüt beton ve cam gibi steril ve dayanıklı malzemeler ile hijyenik bir mekan oluşturma yoluna gidilmiştir.
Dayanıklılığın yanı sıra aydınlatma, hijyen ve estetik değerler de göz önünde bulundurulmuştur. Doğal ışıktan faydalanma ve mahremiyeti sağlama amaçlı ara mekanlar oluşturulmuştur. Granit zemin ve brüt beton duvarlar arasındaki geçiş, duvarın etrafına yerleştirilen beyaz çakıl taşları ile elde edilmiştir. Aydınlatma ve gün ışığı faktörü binanın tasarımında dikkat edilen öncelikli konulardan biridir. Yeterli aydınlatma ve hava sirkülasyonuna sahip, hijyenik bir ortam tasarlanmıştır. Yapı üzerinde bulunan fotoreseptör paneller ile kendi enerjisini üreterek bunu iç ve dış aydınlatmada kullanılması ön görülmektedir. Maksimum konfor sağlanması için brüt beton,duvarların etrafı yeşillendirilerek oturma birimleriyle birlikte dinlenme ve bekleme mekanları oluşturulmuştur. Bu mekanlar hem kullanıcılara kolaylık sağlarken hem de çevre ile uyumu kolaylaştırmıştır.

Tasarım , alışılagelmiş kentsel ıslak hacimlere alternatif bir bakış açısı getirilerek , kaliteli – ekonomik ve hijyenik mekanlar oluşturulabileceğinin ispatı niteliğindedir.

Tasarım Ekibi

  • Çağlar İŞBİLİR ( Mimar )
  • Melek ENTERİLİ ( Mimar )